Ogłoszenie o służbie w Policji

Informator dla kandydatów do służby w Policji

 

OGŁOSZENIE

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2024 ROK

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w Policji prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 606).

W chwili obecnej czas trwania postępowania kwalifikacyjnego na terenie garnizonu podkarpackiego (od dnia złożenia kompletu dokumentów do momentu przyjęcia do służby w Policji) wynosi około 2 - 3 miesiące.

Szczegółowe informacje dotyczące doboru do służby w Policji, można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.praca.policja.pl zawierającej, między innymi, zakładki dotyczące:

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ:

Kandydaci (osoby, które złożyły dokumenty do służby w Policji), przygotowujący się do testu sprawności fizycznej, mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach pod okiem policyjnych instruktorów, mających na celu zapoznanie z praktycznym sposobem pokonywania toru testu sprawności fizycznej, w tym prawidłowością wykonywania poszczególnych jego etapów.

Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej, mieszczącej się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie z siedzibą w Zaczerniu w co drugą środę miesiąca począwszy
od 23.08.2023 roku w godzinach od 8.00-11.00.

Udział kandydata w zajęciach jest dobrowolny, wymaga wcześniejszego umówienia (zarezerwowania) terminu na poszczególną godzinę, pod numerami telefonu: 47 821 (2778, 2663, 2653, 2666, 2672).

Kandydaci 15 minut przed udziałem w zajęciach, zgłaszają się do Sekcji Doboru pok. nr 7, celem uzupełnienia stosownego oświadczenia dopuszczającego do zajęć. W trakcie zajęć obowiązuje strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe na miękkiej podeszwie.

Proponujemy zapoznanie się z Informatorem dla kandydatów do służby w Policji.

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie prowadzi rekrutację
tylko dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby,
do jednostek Policji na terenie województwa podkarpackiego.

 

Ankieta bezpieczeństwa osobowego (druk w formacie pdf lub druk w pliku doc) wykorzystywana zgodnie
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. z 2019 roku, poz. 742) na użytek zwykłego postępowania sprawdzającego

- nie jest wymagana przy składaniu dokumentów do służby w Policji.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony