Ogłoszenie o służbie w Policji

Informator dla kandydatów do służby w Policji

 

OGŁOSZENIE

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W RZESZOWIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2023 ROK

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w Policji prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2022 r. poz. 109).

W chwili obecnej czas trwania postępowania kwalifikacyjnego na terenie garnizonu podkarpackiego (od dnia złożenia kompletu dokumentów do momentu przyjęcia do służby w Policji) wynosi około 7 - 8 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące doboru do służby w Policji, można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.praca.policja.pl zawierającej, między innymi, zakładki dotyczące:

Proponujemy zapoznanie się z Informatorem dla kandydatów do służby w Policji.

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie prowadzi rekrutację
tylko dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby,
do jednostek Policji na terenie województwa podkarpackiego.

 

Ankieta bezpieczeństwa osobowego (druk w formacie pdf lub druk w pliku doc) wykorzystywana zgodnie
z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. z 2019 roku, poz. 742) na użytek zwykłego postępowania sprawdzającego

- nie jest wymagana przy składaniu dokumentów do służby w Policji.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony