Aktualności

Wyróżnieni statuetkami "Sierżanta Michała" za zasługi dla środowiska policyjnego

Data publikacji 12.04.2022

Podczas wczorajszych uroczystości, poświęconych pamięci policjantów pomordowanych na wschodzie w czasie II wojny światowej, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie wręczył trzy specjalne statuetki "Sierżanta Michała". To wyróżnienie dla osób oddających szczególne zasługi dla środowiska policyjnego.

Wczoraj, pod tablicami memorialnymi na frontonie budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, kierownictwo Podkarpackiej Policji, Wojewoda Podkarpacki oraz reprezentanci policyjnych organizacji społecznych złożyli kwiaty. Były to uroczystości upamiętniające funkcjonariuszy Policji Państwowej pomordowanych na Wschodzie w czasie II wojny światowej.

Insp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, podczas uroczystości, trzem osobom wręczył statuetki pod nazwą. „Sierżant Michał”. To wyjątkowe wyróżnienie trafia do osób oddających szczególne zasługi dla środowiska policyjnego. Wyróżnieni to:

Franciszek Batory z Kolbuszowej, który jest laureatem honorowej nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Świadek Historii”. Podczas okupacji, jako harcerz, zajmował się małym sabotażem, a po wojnie w Państwie Podziemnym pełnił funkcję gońca, przebywał także wspólnie z kolbuszowskimi policjantami w więzieniu. Pan Franciszek w 2019 r. w Kolbuszowej uczestniczył w spotkaniu i otwarciu wystawy „Policja w służbie Niepodległej”, gdzie przybliżył historię funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych z powiatem kolbuszowskim. Przekazał Komendzie Powiatowej Policji w Kolbuszowej wartościową kolekcję książek i dokumentów dotyczących historii przedwojennej Policji Państwowej, które należały do jego wuja Stanisława Karkuta przedwojennego funkcjonariusza Policji Państwowej. Jego bezinteresowne zaangażowanie w działania na rzecz upowszechniania historii Policji, przyczyniło się m.in. do pogłębienia wiedzy o przedwojennej Policji Państwowej.

Dr Jerzy Skrzypczak - Dyrektora Muzeum Regionalnego w Mielcu, który podejmował wiele inicjatyw, wykazując się szczególnym zaangażowaniem na rzecz utrwalania historii Policji Państwowej i jej funkcjonariuszy, a zwłaszcza pamięci o policjantach pomordowanych na wschodzie w czasie II wojny światowej. Szczególnie cenne dla środowiska rodzin policyjnych były jego książki "Nierozstrzelana pamięć. Mielecki Słownik Katyński", w której przedstawił ponad 30 biogramów zamordowanych przez NKWD funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz "Policja w Mielcu 1919-2019", w której opisał 100 lat istnienia i działalności Policji w Mielcu i powiecie. Zainicjował upamiętnienie funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD, związanych z powiatem mieleckim, czego efektem było odsłonięcie tablicy memorialnej na fasadzie budynku komendy Policji w Mielcu w 2020 r. Odnalazł również miejsce pochówku pierwszego komendanta Policji Państwowej w Mielcu - komisarza Franciszka Szczotkowskiego.

Dr Piotr Szopa - Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Podejmował wiele inicjatyw, wykazując zaangażowanie na rzecz utrwalania historii Policji Państwowej i Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa oraz formacji bezpieczeństwa Państwa Podziemnego, a zwłaszcza pamięci o policjantach pomordowanych na wschodzie w czasie II wojny światowej. Jest autorem licznych publikacji przybliżających historię formacji policyjnych m.in. "Zbrodnia katyńska 1940. Pamięci mieszkańców powiatu strzyżowskiego zamordowanych przez Sowietów w Katyniu, Charkowie i Twerze (Kalininie)", w której zawarł biogramy policjantów z powiatu strzyżowskiego. W książce "Armia Krajowa w Strzyżowskiem", przedstawił zaangażowanie policjantów posterunku w Strzyżowie - żołnierzy Państwa Podziemnego w działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą. W książce "W imieniu Rzeczypospolitej. Wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów", ukazał konspiracyjny udział policjantów w prowadzeniu czynności dochodzeniowo-śledczych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w warunkach okupacji hitlerowskiej. Jest współredaktorem oraz autorem rozdziałów publikacji "W służbie państwu i społeczeństwu. Z dziejów formacji policyjnych na podkarpaciu (1919-2019)". Brał udział w wielu przedsięwzięciach Policji na Podkarpaciu, w charakterze prelegenta. Był także inicjatorem i współorganizatorem (z Komendą Powiatową Policji w Strzyżowie) rajdu rowerowego im. Zygmunta Andresa, ps. „Krogulec” - funkcjonariusza Policji Państwowej w Strzyżowie, żołnierza Armii Krajowej, sybiraka.

Powrót na górę strony